29 września w naszej szkole odbył się egzamin teoretyczny na kartę  rowerową. Przystąpili do niego chętni uczniowie z klas V i VI, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwał funkcjonariusz policji. 

20 października w ośrodku  WORD w Słupsku odbył się natomiast egzamin praktyczny. Wszyscy, którzy  pokonali swój  lęk (bo przecież  zdawali w profesjonalnym miasteczku z egzaminatorem) i przystąpili do egzaminu - zdali z wynikiem celującym. Miło nam było usłyszeć,  że  jesteśmy bardzo zdyscyplinowaną i świetnie przygotowaną grupą.

Gratulacje dla mocarzy na rowerach!

Agnieszka Sobczuk-Skok