Nasza szkoła po raz kolejny została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy" pod patronatem firmy REBA O. O. S.A. Konkurs dotyczył zbiórki jak największej masy (kg) zużytych baterii przez placówki oświatowe. Zamknięcie szkół i nauka zdalna mocno utrudniało zbiórkę, mimo to osiągnęliśmy sukces. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili i …zbieramy baterie dalej.

                                                      Koordynator akcji: Małgorzata Goliszek