Fundamentem pracy nad kształceniem i wychowaniem naszych uczniów jest myśl patrona szkoły gen. Mariusza Zaruskiego: ”Łamałem młotem wrzeciądza niewoli, prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze”.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy rekrutację do oddziałów klasy I:

- oddział ogólnodostępny                                                                

- oddział sportowy ze szkoleniem ukierunkowanym mającym na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie, m.in. w pływaniu, w piłce nożnej. Liczba godzin zajęć sportowych w tygodniu - 10, w tym 3 godziny wychowania fizycznego.

Dlaczego warto zostać uczniem Szkoły Podstawowej nr 3?:

 • jesteśmy szkołą z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego, nad którymi patronat honorowy sprawuje Jerzy Engel – znany selekcjoner reprezentacji Polski, członek komisji technicznej UEFA;
 • zajęcia w piłce plażowej będzie prowadził trener reprezentacji Polski Wojciech Polakowski;
 • w kanonie wychowania przykładamy szczególną wagę do upowszechniania aktywnego i zdrowego stylu życia oraz realizowania swoich pasji sportowych;
 • organizujemy zajęcia sportowe i rekreacyjne w pływaniu, grach zespołowych, w tym w piłce nożnej, plażowej, lekkoatletyce, fitnessie, tańcu. Uczniowie oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego uczestniczą w różnych formach współzawodnictwa i zdobywają wiele medali i wyróżnień;
 • jesteśmy szkołą dla każdego ucznia; w pracy z dziećmi kierujemy się indywidualnymi możliwościami i potrzebami organizując:
 • zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • koła przedmiotów dla uczniów uzdolnionych
 • konsultacje indywidualne
 • zajęcia rozwijające pasje, zainteresowania, zdolności i umiejętności praktyczne, m.in.:
  - robotykę z kodowaniem i programowaniem
  - dodatkowe języki: rosyjski, niemiecki, kaszubski
  - klub szachowy
  - zajęcia dziennikarskie
  - zespół wokalny „Bursztynki”
  - rękodzieło, szycie, dziewiarstwo, gotowanie;
 • nasi uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną: logopedy, psychologa, terapeutów pedagogicznych, doradcy zawodowego. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają z zajęć rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz pomocy nauczycieli wspomagających;
 • w SP 3 zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.00, dzięki temu uczniowie mają dobrze zorganizowany czas pracy, zajęć dodatkowych i wypoczynku;
 • dzieci objęte są opieką świetlicową już od 6.30, a czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb Rodziców;
 • nad bezpieczeństwem i edukacją uczniów czuwa wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna.

Baza szkoły:

Sale lekcyjne: wyposażone w tablice multimedialne, lingwistyczne z audio stanowiskiem dla każdego ucznia; gabinety specjalistyczne – laboratorium biologiczno – chemiczno i fizyczne, dwie pracownie komputerowe.

Szkoła posiada także specjalistyczną salę do gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, zajęć terapeutyczno – psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Obiekty sportowe: Umysłowy Siłacz – boisko wielofunkcyjne i sprzęt rekreacyjno – sportowy, hala treningowa Jantar, sala gimnastyczna, pełny dostęp do obiektów sportowych OSiR oraz basenu w hotelach Lubicz.

Biblioteka z czytelnią.

Stołówka.

Opieka medyczna pielęgniarki środowiskowej.

Więcej zdjęć w galerii - zapraszamy do oglądania.

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce REKRUTACJA.