1. Półkolonie organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynki dla dzieci i młodzieży (Dz. U 2016, poz. 452), zwanego dalej rozporządzeniem.
  2. Kierownik oraz wychowawcy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.
  3. Zgłoszenie dziecka na półkolonie organizowane przez Gminę Miasto Ustka jest możliwe poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej z załącznikami, którą można pobrać ze strony ustka.pl lub osobiście w placówce Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce, ul. Wróblewskiego 7
  4. Termin rekrutacji: 12.04.2021r. - 28.05.2021r.
  5. Półkolonie Letnie zorganizowane będą w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Ustki w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1

- Szkoła Podstawowa nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 3

- Centrum Pomocy Dzieciom  

  1. Planowane jest zorganizowanie dwóch turnusów w SP1, dwóch turnusów w SP2 oraz jednego turnusu w Sp3 (łącznie 5 grup) w terminach uzależnionych od ilości zgłoszeń. Przewidywane terminy w Szkołach Podstawowych:

- 05.07. - 16.07.2021r. - I turnus

- 19.07. - 30.07.2021r. - II turnus

  1. Półkolonie w Centrum Pomocy Dzieciom będą odbywać się w następujących terminach:

            - 28.06. - 09.07.2021r. - I turnus

            - 12.07. - 23.07.2021r. - II turnus

            - 26.07. - 06.08.2021r.  - III turnus

REGULAMIN PÓŁKOLONII