Prosimy rodziców, którzy chcą, aby od września 2021r. ich dzieci zostały objęte  opieką świetlicową, aby jak najszybciej złożyli w sekretariacie szkoły zgłoszenie (karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej).
Z uwagi na szczególną sytuację epidemiczną (COVID-19) do świetlicy przyjmowane będą  dzieci wyłącznie rodziców pracujących, dlatego też do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy.