DYREKTOR

ELŻBIETA MEY - WYSOCKA

     nauczyciel dyplomowany

mgr matematyki, fizyki, chemii - Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, wydział matematyczno-przyrodniczy.

Studia podyplomowe:                                                                                          

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                           

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,                                      

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                        

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                          

- ukończona Państwowa Szkoła Muzyczna st. I w Słupsku w klasie fortepian,          

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                      

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 
                                                                     WICEDYREKTOR

MAŁGORZATA ZAGRODZKA

  nauczyciel dyplomowany

mgr biologii i chemii - Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.

Studia podyplomowe:                                                                                           

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                            

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                       

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                         

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                       

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli  ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 

NAUCZYCIELE:

Brzezińska Joanna - wychowawca klasy 2a

Chilońska Ewa - wychowawca klasy 6bms

de Lubicz-Szeliska Agnieszka

Domałążek Jarosław

Dworczyńska Beata

Gałązka Monika - wychowawca klasy 2s

Goliszek Małgorzata

Izmaiłowicz Karol

Karnicka Maria - wychowawca klasy 8ams

Kołpaczyńska Jadwiga

Kostrubiec Katarzyna

Krotowska Alicja - wychowawca klasy 3b

Krupa Małgorzata

Lemańska Katarzyna - wychowawca klasy 1a

Lenczewska Bożena wychowawca klasy 4a

Łącka Aleksandra - wychowawca klasy 7bms

Madejczyk Barbara

Matus Małgorzata

Nasfeter-Kiełpińska Edyta

Nowak Monika - wychowawca klasy 3as

Orkisz Anna - s. Adwenia

Piętka Małgorzata

Piętos Jolanta

Piszko Piotr

Semeniuk Emilia

Sobczuk-Skok Agnieszka - wychowawca klasy 4b

Wilczyński Wojciech

Zielińska Danuta

Żukowska Joanna - wychowawca klasy 5ams

Żywiecka Marzena