DYREKTOR

ELŻBIETA MEY - WYSOCKA

     nauczyciel dyplomowany

mgr matematyki, fizyki, chemii - Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, wydział matematyczno-przyrodniczy.

Studia podyplomowe:                                                                                          

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                           

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,                                      

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                        

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                          

- ukończona Państwowa Szkoła Muzyczna st. I w Słupsku w klasie fortepian,          

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                      

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 
                                                                     WICEDYREKTOR

MAŁGORZATA ZAGRODZKA

  nauczyciel dyplomowany

mgr biologii i chemii - Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.

Studia podyplomowe:                                                                                           

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                            

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                       

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                         

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                       

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli  ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 

NAUCZYCIELE:

Adamczyk Katarzyna

Chilońska Ewa - wychowawca klasy 6b

Domałążek Jarosław

Dworczyńska Beata - wychowawca klasy 3s

Gałązka Monika - wychowawca klasy 2a

Głombiowski Aleksander

Goliszek Małgorzata - wychowawca klasy 7b

Izmaiłowicz Karol

Karnicka Maria

Kołpaczyńska Jadwiga

Kostrubiec Katarzyna - wychowawca klasy 4p

Krotowska Alicja - wychowawca klasy 3a

Krupa Małgorzata

Lenczewska Bożena wychowawca klasy 7a

Łącka Aleksandra - wychowawca klasy 5a

Matus Małgorzata

Nowak Monika - wychowawca klasy 6ams

Piętka Małgorzata

Piętos Jolanta

Piszko Piotr

Radziejewska Marta - wychowawca klasy 1a

Sobczuk-Skok Agnieszka - wychowawca klasy 4a

Tamulis Urszula

Walczak Monika - wychowawca klasy 2p

Wilczyńska Marta - wychowawca klasy 5bms

Wilczyński Wojciech

Winiarz Hanna

Wolender Mariusz

Żukowska Joanna - wychowawca klasy 8a