ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY:

NIE RADZISZ SOBIE Z NAUKĄ 

NIE POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM 

NIE POTRAFISZ NAWIĄZAĆ KONTAKTU Z RÓWIEŚNIKAMI 

MASZ PROBLEMY OSOBISTE, RODZINNE I NIE POTRAFISZ SOBIE Z NIMI PORADZIĆ 

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM SZKOŁY 

MASZ CIEKAWE POMYSŁY, KTÓRYMI CHCESZ SIĘ PODZIELIĆ

CHCIAŁBYŚ POMÓC INNYM, A NIE WIESZ W JAKI SPOSÓB 

CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ RADOŚCIĄ, SUKCESEM 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA OSOBY DOROSŁEJ

 

PLAN PRACY PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Małgorzata Krupa   

 9.00 - 13.00

 9.00 - 13.00

 9.00 - 10.00

11.00 - 14.00

 10.00 - 11.00

12.00 - 14.00

 9.00 - 10.00

11.00 - 13.00

Monika Gałązka

(psycholog)

_______   

10.30 - 15.00 

10.35 - 11.35

12.30 - 15.00

10.30 - 11.30

12.30 - 13.30

_______ 

 

RODZICU!

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY :

NIE POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ ZE SWOIM DZIECKIEM

TWOJE DZIECKO MA PROBLEMY W UCZENIU SIĘ  I ZACHOWANIU

POTRZEBUJESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KURATOREM POLICJĄ, SĄDEM RODZINNYM, OPIEKĄ SPOŁECZNĄ CENTRUM POMOCY DZIECIOM, PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

MASZ TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O STYPENDIACH  I ZASIŁKACH SZKOLNYCH

TWOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH