HISTORIA SZKOŁY

Rok 1959 - podjęto społeczną akcję budowy nowej szkoły w Ustce.

15.09.1960r. - wmurowanie w fundamenty szkoły aktu elekcyjnego.

1.11.1962r. - wmurowanie w fundamenty szkoły aktu elekcyjnego.

5.11.1962r. - 479 uczniów Szkoły Podstawowej i 188 Liceum Ogólnokształcącego, pod kierunkiem 17 nauczycieli, rozpoczęło naukę i pracę w nowym obiekcie.

18.05.1964r. - pierwsza w historii Ustki matura, egzamin dojrzałości złożyło 26 abiturientów.

Rok 1965 - szkoła otrzymuje sztandar.

Rok 1966 - rozdzielenie placówki na liceum młodzieżowe, wieczorowe i szkołę podstawową.

Rok 1973 - szkoła uroczyście obchodzi 500-lecie urodzin swojego Patrona - Mikołaja Kopernika. Z tej okazji odsłonięte tablicę pamiątkową, do dziś dekorującą hali szkoły. Szkołę wyposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Lata 80-te - wiele laurów zdobywają: szkolny teatr "Ad Rem", zespoły "Messa" i "Mgiełki", dyplomy i puchary sportowcy, nagrody i wyróżnienia utalentowana plastycznie młodzież.

1998r. - liceum się przenosi, połączenie SP2 i 3 powstaje SP3.

1999r. - powołanie gimnazjum.

24.06.2002r. - nadanie szkole imienia gen. Mariusza Zaruskiego.

09.2009r. - obchody X-lecia gimnazjum.

09.2017r. - powołanie Szkoły Podstawowej nr 3.