Szkoła Podstawowa nr 3  realizuje projekt grantowy „Pomorskie z Ukrainą” w ramach działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na  lata 20214-2020. Na grant w wysokości 70 493,36 zł  składają się: 63 073,00 zł  ze środków Unii Europejskiej i 7 420,35 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach działań projektowych 36 uczniów (3 grupy po 12 uczniów) z Ukrainy, którzy przyjęci zostali do szkoły po 24 lutego 2022r., realizuje następujące działania:

  1. Działania o charakterze społecznym – 1 godzina tygodniowo; 3 grupy po 12 uczniów pochodzenia ukraińskiego.

W ramach zajęć dodatkowych  uczniowie  uczestniczą w różnych formach integracji z rówieśnikami i społecznością lokalną. Dzieci  biorą udział  w zajęciach i imprezach dotyczących obydwu kultur (Polska-Ukraina) nawiązujących do kultury, muzyki, sztuki; „w bitwach na głosy”, w których każdy uczestnik prezentuje swój ulubiony utwór; konkursach i wystawach prac plastycznych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych w obydwu krajach. Nieodłącznym elementem tych zajęć są gry edukacyjno–sprawnościowe min. kalambury, podchody i zawody sportowe. Realizowany jest również cykl zajęć integracyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży pochodzenia ukraińskiego rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne w celu wzmocnienia kompetencji, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej m.in. w „małej ojczyźnie”.

  1. Działania o charakterze edukacyjnym – 3 godziny tygodniowo; 3 grupy po 12 uczniów pochodzenia ukraińskiego.

Zajęcia edukacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze realizowane min. na komputerach  w formie dodatkowych zajęć po lekcjach programowych. Realizacja zajęć będzie  możliwa dzięki doposażeniu sali informatycznej 118 w nowoczesny sprzęt elektroniczny do nauki (komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne) oraz odpowiednie meble ułatwiające organizację zajęć zakupione z budżetu projektu.  Celem zajęć jest aktywne włączenie dzieci pochodzenia ukraińskiego rozpoczynających naukę do systemu oświaty na poziomie szkoły podstawowej min. za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych wspomagających procesy edukacyjne. Kształcenie wrażliwości społecznej kulturalnej i etycznej, ułatwianie adaptacji młodych mieszkańców Ustki zarówno w środowisku szkolnym, jak i społeczności lokalnej – „małej ojczyźnie”.

  1. Działania o charakterze profilaktyki wykluczenia społecznego – 1 godzina tygodniowo; 3 grupy po 12 uczniów pochodzenia ukraińskiego.

Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje językowe oraz emocjonalno-społeczne. Nauka języka polskiego przez wykwalifikowaną kadrę zmniejszy dysonans poznawczy i ograniczy trudności w nauce oraz zwiększy otwartość na zrozumienie kontekstu kulturowego „nowego” kraju. Nauce języka polskiego towarzyszy kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich, a prezentacja kontekstów kulturowych sprzyja szybszej asymilacji dzieci, które pośrednio będą również naturalnym przekaźnikiem tych treści i postaw dla swoich rodziców i opiekunów prawnych – potęgując w ten sposób adaptację całych rodzin w struktury społeczności lokalnej. Dzieci poznają złożone zwroty, uczą się tworzyć i bardziej skomplikowane wypowiedzi ustne i pisemne, co ułatwi im równy dostęp do edukacji oraz zwiększy ich pewność siebie, zaradność, samodzielność w życiu codziennym akceptację wśród rówieśników i społeczności lokalnej.   Zajęcia zwiększą ich pewność siebie, aktywność społeczną, zaradność, samodzielność w życiu codziennym oraz akceptacje i aktywność w środowisku lokalnym lub szerzej w kraju przyjmującym. Dzieci odgrywając scenki rodzajowe  np. wizyta w sklepie, restauracji, podróż, rozmowa z rówieśnikami z Polski co pozwala przełamać nieśmiałość związaną z brakiem umiejętności językowych  i kompetencji społecznych (związanych z innym wzorcem i kontekstem społecznym). Podczas nauki języka polskiego wykorzystywany będzie sprzęt komputerowy zakupiony z budżetu projektu.

Wszystkie zadania realizowane są poza godzinami lekcyjnymi w formie zajęć dodatkowych.

 NASZE DZIAŁANIA

GAZETKA ŚCIENNA

Uczniowie Oddziału Przygotowawczego, chcąc przybliżyć nam tradycje i kulturę swojego kraju, wykorzystując źródła i narzędzia informatyczne, wykonali gazetkę ścienną „Poznajcie nas bliżej – czego jeszcze nie wiecie o Ukrainie?”. Podczas zajęć w pracowni komputerowej wspólnie poszukiwaliśmy informacji na temat Ukrainy i ciekawostek z nią związanych. Uczniowie zapisywali znalezione fakty, drukowali, a później stworzyli gazetkę, którą dodatkowo ozdobili różnymi symbolami swojego kraju.

 

„BOHATEROWIE TEŻ PŁACZĄ”

 

Realizując projekt „Pomorskie z Ukrainą”, uczniowie Oddziału Przygotowawczego wzięli udział w zajęciach dramowych z wykorzystaniem opowiadania terapeutycznego Alicji Safarzyńskiej-Płatos „Bohaterowie też płaczą”. Bajka ta odzwierciedla trudne emocje dziecka, opuszczającego swój dom i uciekającego przed wojną oraz emocje doświadczane przez goszczące je dzieci polskie.

Uczniowie odgrywali scenki sytuacyjne ukazujące sposoby radzenia sobie ze stresem w tak trudnej, nowej sytuacji. Na zakończenie zajęć, każde z dzieci miało możliwość pokolorowania opowiadania według własnego pomysłu. Książki uczniów ozdobiły symbole i barwy Ukrainy, ale nie zabrakło w nich również symboliki naszego kraju – Polski, która, jak powiedziały dzieci: „Przyjęła ich do siebie i już nie muszą się bać”.

 

ZAWODY SPORTOWE „RAZEM DO CELU”

 

Zawody sportowe pod hasłem „Razem do celu” były spotkaniem wyzwalającym aktywność ruchową poprzez zabawę. Uczniowie ukraińscy wraz ze starszymi uczniami społeczności szkolnej kształtowali umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy w grupie. Podczas zawodów mieli okazję wykazać się właściwym zachowaniem jako kibic i zawodnik.

 

ZAJĘCIA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

Realizując projekt „Pomorskie z Ukrainą” uczniowie oddziału przygotowawczego systematycznie uczestniczą w zajęciach w pracowni komputerowej. Dzięki temu mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Taki rodzaj zajęć pozalekcyjnych uczy otwartości, aktywności, kreatywności i zaangażowania. Uczniowie ukraińscy, pracując z programem multimedialnym „Potrafię. Obszar polonistyczny”, rozwijają język polski za pomocą różnorodnych ćwiczeń.

 

QUIZ POLSKO – UKRAIŃSKI „POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ”

 

Kwiecień okazał się miesiącem gier i zabaw wśród uczniów. Aby utrwalić posiadaną wiedzę, uczniowie polscy i ukraińscy stanęli naprzeciw siebie, w celu sprawdzenia wiadomości na temat znajomości ich krajów. Każda drużyna otrzymała pakiet pytań i zadań do wykonania. Okazało się, że nasi sąsiedzi z Ukrainy lepiej znają nasz kraj, niż my ich ojczyznę. Obie drużyny bawiły się świetnie, a co najważniejsze, miały okazję współpracować w zespole i poznać się bliżej.

 

WARSZTATY SZYCIA „ŁĄCZY NAS WSPÓLNE DZIAŁANIE”

 

Realizując projekt „Pomorskie z Ukrainą” uczniowie klasy I włączyli się w warsztaty szycia serc dla swoich ukraińskich rówieśników. Świetlica zamieniła się w pracownię krawiecką, a uczniowie skoncentrowani na zadaniu, uszyli z filcu piękne polsko – ukraińskie serca. Nie bez powodu nasza szkoła jest nazywana „Szkołą z sercem”. Uszyte poduszki sprawiły wiele radości ukraińskim uczniom z oddziału przygotowawczego.

 

WARSZTATY MUZYCZNE W DOMU KULTURY

 

Poczucie przynależności uczniów ukraińskich do lokalnej społeczności oraz identyfikowanie się z tą wspólnotą, było celem wizyty w usteckim Domu Kultury. Podczas warsztatów muzycznych pod okiem pana Pawła Korneluka, uczniowie ukraińscy mieli okazję nie tylko utrwalić wiadomości na temat instrumentów muzycznych, ale również samodzielnie spróbować swoich sił jako „muzycy”.

 

WIZYTA UCZNIÓW W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

 

Wycieczka dzieci ukraińskich do biblioteki miała na celu kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Panie, które prowadziły lekcję biblioteczną, udostępniły naszym uczniom bajki i opowiadania w języku ukraińskim, a zaprezentowana przez nie bajka z zaczarowanej drewnianej teczki, pozwoliła dzieciom przenieść się w bezpieczny świat pełen zrozumienia i szczęścia. Uczniowie ukraińscy mogli poczuć się częścią naszej społeczności.

 

PIKNIK INTEGRACYJNY POLSKO - UKRAIŃSKI

 

W ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” na placu szkolnym odbył się wiosenny piknik integracyjno – społeczny, mający na celu integrację społeczności ukraińskiej ze społecznością szkolną. Podczas piknikowych konkursów uczniowie klasy sportowej mieli okazję zarazić uczniów ukraińskich pasją do sportu, zaszczepić w nich ducha walki oraz nauczyć czerpania radości ze zdrowej rywalizacji. Całemu wydarzeniu towarzyszyła przyjazna atmosfera i radość ze wspólnej zabawy. Po sportowych wyczynach na wszystkich uczestników czekały zdrowe ciasta i przekąski.