KRYTERIA NABORU DO PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

„ROZWIŃMY ŻAGLE SZANS!” – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI OGÓLNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I W SZKOLE GIMNAZJALNEJ W MIEŚCIE USTKA

W związku z przekształceniem, z dniem 1 września 2017r., Gimnazjum w Ustce w Szkołę Podstawową nr 3 im. gen. M. Zaruskiego (z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi ), brakiem naboru do klasy I Gimnazjum oraz powstaniem klasy I Szkoły Podstawowej, zmianie ulegają niektóre postanowienia Regulaminu projektu.

 

KRYTERIA NABORU – SP 3 W USTCE (z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi)

Zadanie

Podzadanie

Odbiorcy

Kryteria naboru

L.grup/ h/tydz.

L.ucz
w grupie

K

M

1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych.

1.1 Zajęcia z Laboratorium fizycznego

1gr./

2h tyg

10

5

5

Ucz. klas III uzdolnieni na podstawie ocen rocznych z fizyki w 2016/17 w pierwszej kolejności z oceną cel lub bdb

1.2 Zajęcia z laboratorium biologiczno-chemiczna

2gr./

2h tyg   na gr.

10

5

5

Ucz. klas II uzdolnieni na podstawie ocen rocznych z chemii i biologii w 2016/17 w pierwszej kolejności z oceną cel lub   bdb

Ucz. klas III uczestnicy zajęć   w 2016/17 (kontynuacja); w przypadku wolnych miejsc uczniowie uzdolnieni na podstawie ocen rocznych z biologii i chemii, w pierwszej kolejności z oceną cel lub bdb

2. Zajęcia dla uczniów w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych

2.1 Zajęcia z Języka hiszpańskiego

1gr./

2h tyg

12

6

6

Ucz. klas II i III uzdolnieni językowo uczestnicy zajęć w 2016/17 (kontynuacja), w przypadku wolnych miejsc na podstawie ocen rocznych z j. angielskiego w 2016/2017, w pierwszej kolejności z oceną cel lub   bdb

2.2 Zajęcia z Języka angielskiego metodą Natural approach

1gr./

2h tyg

8

5

3

Ucz. klas II i III uzdolnieni językowo uczestnicy zajęć   w 2016/17 (kontynuacja); w przypadku wolnych miejsc na podstawie ocen rocznych z j. angielskiego w 2016/17, w pierwszej kolejności uczniowie z oceną cel lub bdb

2.3 Zajęcia z Języka angielskiego dla uczniów śr. zaawansow.

1gr./

2h tyg

14

7

7

Ucz. klas III   średniozaawansowani językowo uczestnicy zajęć w 2016/17 (kontynuacja); w przypadku wolnych miejsc na podstawie ocen   rocznych z j. angielskiego w 2016/17 ,w pierwszej kolejności z oceną dop. lub dst

3. Zajęcia dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk informatycznych

3.1 Zajęcia "Robotyka i kodowanie"

2gr./

1h tyg na gr.

8

3

5

Ucz. klas II uczestnicy zajęć   w 2016/17 (kontynuacja); w przypadku wolnych miejsc na podstawie ocen rocznych z informatyki w 2016/17, w pierwszej kolejności z oceną cel lub   bdb

4. Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych, umiejętności uczenia się i przydatnych na rynku pracy.

4.1. Zajęcia "Przedsiębiorczość z edukacją zawodową"

2h/gr.

18gr./14-15os./1h ind.na uczestn.

 •  

   

  250

   

     

  Tworzenie indywid. planów kariery dla 250 ucz. z klas II i III w pierwszej kolejności uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub z opinią doradcy zawodowego

  5. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dysfunkcjami i ich opiekunów prawnych

  5.1 Zajęcia "Szansa dla dyslektyków"

  1gr./

  1h tyg

  6

  2

  4

  Ucz. klas II i III uczestnicy zajęć w 2016/17 (kontynuacja) przypadku wolnych miejsc na podstawie opinii PPP o dysleksji lub na podstawie opinii nauczyciela j. polskiego

  5.2 Zajęcia "Terapia pedagogiczna, grupowa"

  1gr./

  2h tyg

  4

  2

  2

  Ucz. klas II i III uczestnicy zajęć w 2016/17 (kontynuacja); w przypadku wolnych miejsc na podstawie orzeczenia, opinii PPP lub opinii pedagoga szkolnego

  5.3 Zajęcia "Terapia pedagogiczna, grupowa i indywidualna"

  1gr./2h tyg + 6h x 4 ucz.

  4

  3

  1

  Ucz. klas II i III uczestnicy zajęć w 2016/17; w przypadku wolnych miejsc na podstawie orzeczenia, opinii PPP lub pinii pedagoga szkolnego

  6. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych.

  6.1 Zajęcia „Matematyka z fizyką”

  1gr./

  2h tyg

  8

  3

  5

  Ucz. klas II z brakami edu. na podstawie ocen rocznych z matematyki i fizyki w 2016/17 w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst

  6.1 Zajęcia „Matematyka z fizyką”

  1gr./

  2h tyg

  8

  3

  5

  Ucz. klas III z brakami edu. ; uczestnicy zajęć w 2016/17 (kontynuacja); w przypadku wolnych miejsc na podstawie ocen rocznych z matematyki i fizyki w 2016/17 w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst

  6.2 Zajęcia

  " Biologia z chemią"

  1gr./

  2h tyg

  8

  3

  5

  Ucz. klas II z brakami edu. na podstawie ocen rocznych z chemii i biologii w 2016/17 w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst.

  6.2 Zajęcia " Biologia z chemią"

  1gr./

  2h tyg

  8

  3

  5

  Ucz. klas III z brakami edu.; uczestnicy zajęć w 2016/17 (kontynuacja);   w przypadku wolnych miejsc na podstawie ocen rocznych z chemii i biologii w 2016/17 ,w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst.

  6.3 Zajęcia "Chemia z fizyką"

  1gr./

  2h tyg

  8

  3

  5

  Ucz. klas III z brakami edu. ; uczestnicy zajęć w 2016/17 (kontynuacja); w przypadku wolnych miejsc na podstawie ocen rocznych z chemii i fizyki w 2016/17 w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst.

   

  6.8 Zajęcia „Informatyka z elementami programowania i kodowania”

  2 gr./

  1 h tyg.

  na grupę

  6

  3

  3

  Ucz. klas I SP, którzy w opinii nauczyciela uczącego potrzebują dodatkowego wsparcia

  Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu z braku wolnych miejsc zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.