W czwartek, 9 listopada 2017 r., w Wicku Morskim na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych odbył się XII Pomorski Bieg Niepodległości. Było to wydarzenie edukacyjno–sportowe dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Od lat przesłaniem Biegu jest wzbudzanie szacunku i zainteresowanie młodzieży Narodowym Świętem Niepodległości oraz historią odzyskania przez Polskę wolności w 1918 roku. W ten szczególny sposób młodzi ludzie mają możliwość upamiętnienia zwycięstwa Polaków nad zaborcami i odbudowania państwa polskiego po 123 latach niewoli.

Startowało 26 drużyn (7 – w kategorii szkół mundurowych, 11 – w kategorii gimnazjów i 8 – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych).

Reprezentacja naszej szkoły w składzie:

Modest Rękawek (3b)

Grzegorz Śmiłowski (3d)

Dawid Nowak (3e)

zajęła 3 miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

 

Uczestnicy biegu startowali w trzech kategoriach i rywalizowali o puchary:

  1. Szkoły mundurowe – o puchar Komendanta CPSP w Ustce,
  2. Szkoły gimnazjalne – o puchar Burmistrza Miasta Ustki,
  3. Szkoły ponadgimnazjalne – o puchar Starosty Powiatu Słupskiego.

 Pomorski Bieg Niepodległości składał się z:

  1. 1. Biegu na orientację.

Poszczególne grupy po uprzednim wylosowaniu miejsc startowych wyruszały na trasę w pięciominutowych odstępach. Każda drużyna miała mapę topograficzną terenu w skali 1:12000 i musiała odnaleźć 16 oznaczonych punktów kontrolnych, z których jeden był punktem na azymut. Trasa biegu mierzyła 8 km, a łączny czas biegu nie mógł przekroczyć 145 min.

Nasza drużyna ukończył bieg na orientację w czasie 118 minut i był to najlepszy wynik w kategorii szkół gimnazjalnych.

  1. 2. Testu historycznego składającego się z 16 pytań dotyczących wydarzeń od Konfederacji Barskiej do czasu wyznaczenia granic II Rzeczpospolitej w 1921 r.
  1. 3. Rzutu granatem. Każdy zawodnik wykonywał po 3 rzuty imitacją granatu RG-42 bez zapalnika, w pozycji stojącej do prostokąta 5x2 m z wykreślonym centralnie w nim prostokątem 2x1 m z odległości 20 m.
  1. 4. Zawodów strzeleckich. Strzelanie odbywało się z kbks na dystansie 50 m do tarczy sylwetkowej (żołnierz NT 23 P) z postawy leżącej bez podpórki.

Organizatorami XII Pomorskiego Biegu Niepodległości byli nauczyciele i wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, zaś współorganizatorami:

- Urząd Miasta w Ustce

- Dowództwo Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce

- Urząd Gminy Ustka

- Urząd Gminy Postomino

- Starostwo Powiatowe Słupsk