Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Ustce

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
w  Szkole Podstawowej nr 3  
ul. Wróblewskiego 7, 76-270 Ustka

W wyniku zakończonego naboru na /w  stanowisko został wybrany:
Pan Marek Krzyżanowski, zamieszkały w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym kierownika gospodarczego w szkole.


Ustka, 07-12-2017r.                                                                                                   Dyrektor: Elżbieta Mey - Wysocka