18 stycznia odbyły się w naszej szkole warsztaty konsultacyjne dla młodzieży w ramach konsultacji społecznych „Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego” dla Miasta Ustka. Wzięli w nich udział uczniowie klas 7 - SP1, SP2 i SP3 oraz gimnazjaliści z 2a i 2b. Celem warsztatów było stworzenie propozycji zagospodarowania terenów po relokacji miejskiej spółki EMPEC. Uczestnicy warsztatów (grupy uczniów z różnych szkół) bardzo kreatywnie podeszli do zagadnienia i powstało wiele interesujących prac. Najciekawszy pomysł, zdaniem wszystkich uczestników, został nagrodzony drobnymi upominkami ufundowanymi przez organizatorów warsztatów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które przedstawiają przebieg oraz wyniki pracy uczniów.