21 września uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Akcja – Segregacja”. Uczestniczyło w niej około 220 uczniów, którzy w godzinach 1130 - 1400 porządkowali przydzielone naszej szkole zielone tereny Ustki. Zebrane w worki śmieci zostały złożone w widocznych miejscach przy ulicy Wczasowej, blisko koszy na śmieci.