Uczestnicy zajęć „Robotyka i kodowanie” realizowanych w ramach projektu „Rozwińmy żagle szans” (projekt zakończył się w październiku 2018 r.) kontynuują je w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Uczennice i uczniowie doskonalą swoje umiejętności składania i programowania robotów. Rozwijają przy tym możliwości poznawcze i umiejętności społeczne. Uczą się rozwiązywania problemów, dzielenia dużych zadań na mniejsze, wnioskowania, korekty błędów. A przy tym wszystkim dobrze się bawią.

Joanna Żukowska