18 stycznia o godz.10:30 odbyła się w naszej szkole pierwsza wideokonferencja w ramach projektu: „European Patterns: Migration of Birds and People”, programu Erasmus+. Kilkoro uczniów z każdego kraju partnerskiego pod opieką nauczyciela prowadzącego mogło rozmawiać ze sobą wyłącznie w języku angielskim. Uczniowie mieli za zadanie opowiedzieć o sobie i swoich zainteresowaniach. Uczestnicy konferencji przełamali pierwsze lody. Bezpośrednie spotkanie już niebawem, bo 10 - 16 marca w Rumunii.

Koordynator projektu:

Katarzyna Kostrubiec