UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLASY I

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W związku z Zarządzeniem Nr 0050.SOKS.57.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.15.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miasto Ustka wprowadza się zmiany w Regulaminie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału ogólnodostępnego i oddziału sportowego - szkolenie sportowe w pływaniu klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Ustce na rok szkolny 2019/2020 (zmiany oznaczone kursywą).

REGULAMIN