Szanowni Rodzice uczniów klasy II b w roku szkolnym 2019/2020,

W związku z ostatecznym ustaleniem sytuacji organizacyjnej szkoły (dwa, zamiast trzech oddziałów klasy II) informuję Państwa, że uczniom dotychczasowej klasy Ib zapewniamy miejsca w dwóch pozostałych klasach II. W związku z tym, że klasa IIa jest oddziałem sportowym, pierwszeństwo w przejściu do niej będą mieli Ci uczniowie, którzy uprawiają sport pod kierunkiem trenerów w klubach bądź stowarzyszeniach sportowych. Zainteresowani Rodzice proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły podania w tej sprawie do dnia 23.08.2019 r. Pozostali uczniowie dotychczasowej klasy Ib zostaną włączeni w poczet uczniów zeszłorocznej klasy Ic. Zawiadamiam, że wychowawcą klasy IIa nadal pozostaje Pani Monika Nowak, a wychowawcą klasy IIb zostaje Pani Alicja Krotowska.

Zaistniała sytuacja nie będzie miała wpływu na wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki. Dzieci nadal uczyć będą się w systemie jednozmianowym w bardzo dobrych warunkach edukacyjnych i bazowych.

                                                                                              Z poważaniem

Dyrektor

Elżbieta Mey-Wysocka