Dzięki dofinansowaniu z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12 nauczycieli z naszej szkoły miało możliwość uczestniczenia w dwudniowym szkoleniu (13.09 – 14.09.2019r.) na realizatorów międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Szkolenie w wymiarze 12 godz. dydaktycznych przygotowało nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi z zakresu umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Jolanta Piętos