11 listopada jest znakomitą okazją, aby uczyć dzieci postaw patriotycznych i oddać cześć tym, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. W tym roku rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę upamiętniliśmy uroczystym apelem przygotowanym przez klasę IIIa oraz IIb. W apelu wzięła udział cała społeczność szkolna. Montaż słowno – muzyczny był przywołaniem pamięci i oddaniem czci wszystkim bohaterom walki o wolność i suwerenność naszej ojczyzny w czasie trwania zaborów. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego było okazją do wyrażenia dumy z faktu bycia Polakami.

Katarzyna Lemańska