W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 podane zostaną do publicznej wiadomości również na stronie internetowej naszej szkoły w następujących terminach:

27 -04-2020r. - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05-05-2020r. – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.