W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i realizację uzasadnionych przedsięwzięć przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid–19, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa prosimy, aby korzystać z alternatywnych sposobów komunikacji z Centrum Pomocy Dzieciom np. drogą elektroniczną tj. e-mali z prośbą o przesłanie kart kwalifikacyjnych do państwa oraz wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka na półkolonie letnie 2020r (skan z podpisem odręcznym) na adres  Pobieranie kart zgłoszeniowych będzie dostępne na stronie internetowej szkoły (załącznik). Zasięgać niezbędnych informacji można drogą telefoniczną  tel. 59 8152-999.

Nabór na półkolonie trwa od 01.04.2020 r – do 30.04.2020r

          Uprzejmie przypominamy, że do karty zgłoszeniowej potrzebna jest do wglądu pierwsza strona PIT za rok poprzedzający zgłoszenie na półkolonie (regulamin półkolonii §3 pkt. 2).

PROSZĘ SKŁADAĆ DOKUMENTACJĘ KOMPLETNĄ !!!

           Karty zgłoszeniowe można pobierać oraz składać w placówce Centrum Pomocy Dzieciom ul. Wróblewskiego 7 w przygotowanych  specjalnych skrzynkach w godz. 8.30 – 14.30 lub drogą elektroniczną na adres: 

Proszę pamiętać, aby w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku podać termin półkolonii (I pkt. 2) oraz wpisać adres wypoczynku ( I pkt. 3).

REGULAMIN