Mimo pandemii, projekt "European Patterns: Migration of Birds and People", programu Erasmus+, nadal jest realizowany w naszej szkole, choć w nieco innej formie. W dniach 7-11 czerwca szkoła partnerska z Peterlee w Anglii poprowadzi wirtualną wizytę. Celem spotkań jest zdobycie wiedzy na temat migracji ptaków i ludzi w regionie północnej Anglii oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów.

Katarzyna Kostrubiec