Wychodząc naprzeciw rodzicom, którzy nie zdążyli złożyć dokumentacji niezbędnej do rekrutacji na półkolonie letnie w poprzednim terminie (16.04.2021 r. - 28.05.2021 r.), od piątku 25 czerwca 2021 r. rusza dodatkowy nabór uzupełniający na wolne miejsca na półkolonie letnie w dotychczas utworzonych już turnusach oraz dodatkowo na II turnus (19-30 VII) w Szkole Podstawowej nr 3. Szczegóły na stronie: https://www.ustka.pl/pl/news/content/7427
Karty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie szkoły.