Nasza szkoła już po raz kolejny została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Edukujemy - Pomagamy” pod patronatem firmy REBA O. O. S.A. Konkurs dotyczył zbiórki jak największej masy (kg) zużytych baterii przez placówki oświatowe. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu - BARDZO DZIĘKUJEMY! I zbieramy baterie dalej.

Małgorzata Goliszek