Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Jej organizatorem jest Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej województwa pomorskiego. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w konkursie uczniów klas młodszych. Konkurs przebiega w trzech etapach: I etap – kwalifikacyjny, II etap – powiatowy, III etap – wojewódzki.
W tegorocznym konkursie dwoje uczniów z klasy VII a uzyskało bardzo wysokie wyniki z przedmiotu INFORMATYKA: Andrii Holets uzyskał tytułu LAUREATA – II miejsce etapu powiatowego; Magdalena Brzezicka uzyskała tytułu FINALISTY etapu powiatowego.
Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy wielu dalszych sukcesów!
Joanna Żukowska