Z dniem 1 września 2023 r. nasza szkoła będzie realizować międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ w sektorze “Edukacja szkolna”. Projekt nosi tytuł: „Strażnicy Wody” (Water Saviours.) Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów na temat wpływu zmian klimatycznych na życie społeczności ludzkich żyjących nad akwenami wodnymi poprzez poznanie skutków zanieczyszczenia wody, wzajemnych powiązań między ekosystemem a życiem gospodarczym i społecznym oraz kształtowaniu pozytywnych postaw wobec ochrony środowiska. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10 – 14 lat. Kraje partnerskie to Finlandia, Polska oraz Turcja. Projekt będzie trwał 24 miesiące. Zakładana całkowita kwota ryczałtowa projektu wynosi 60000 EUR.

Katarzyna Kostrubiec