W uroczystości z okazji 11 listopada delegacja naszej szkoły z panią dyrektor Elżbietą Mey - Wysocką oraz pocztem Sztandarowym uczestniczyła we mszy świętej oraz uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK.

Jadwiga Kołpaczyńska