UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV-VIII!

Ogłaszamy dwa konkursy związane z projektem

„Strażnicy Wody” (Water Saviours)

w ramach programu Erasmus+.

  1. Napisz opowieść (bajkę, opowieść twórczą, opowieść twórczą z dialogiem) o morświnie jako zagrożonym gatunku Morza Bałtyckiego. Prace należy napisać na komputerze, max. 200 słów.
  2. Wykonaj pracę plastyczną o morświnie jako zagrożonym gatunku Morza Bałtyckiego. Prace wykonane odręcznie w formacie A-4 mogą być namalowane lub narysowane kredkami, pastelami, farbami lub tuszem.

Możesz wziąć udział w jednym lub w obu konkursach!

Prace należy składać do Katarzyny Kostrubiec lub Marty Wilczyńskiej, do 12 stycznia 2024 r. (piątek)

Regulamin Konkursu na Opowieść o Morświnie - pobierz

Regulamin Konkursu na Pracę Plastyczną o Morświnie - pobierz