17 grudnia harcerki z 15 HDA ,,MUSZELKI’’ uczestniczyły w uroczystym przekazaniu BŚP władzom miasta Słupska i wystąpiły w koncercie, wykonując tematyczną pieśń harcerską cyt. "Światło z Betlejem nową światu da nadzieję, promyk pokoju niech ogrzewa nas…’’ Płomień ten odpalany jest z Groty Narodzenia Pańskiego, gdzie płonie wieczny ogień. Następnie świeca z płomieniem w sztafecie wędruje przez kontynenty i dociera do Polski. To już tradycja ZHP, który patronuje corocznej akcji, w której biorą udział uczniowie naszej szkoły. "CZYŃMY POKÓJ" – to hasło tegoroczne BŚP, które ma skłonić do refleksji nad istotą pokoju nie tylko tego światowego, ale przede wszystkim tego, co w ludzkich sercach. "Muszelki’’ wzięły udział w sztafecie i odebrały "Święty Ogień’’ od słupskich harcerzy, aby przekazać go mieszkańcom Ustki.  

Urszula Tamulis