Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Lp.                          Wydarzenia                                         Termin              
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1.09.2020
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2020
3. Ferie zimowe 4 - 17.01.2021
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6.04.2021
5.  Egzamin ósmoklasisty

25 - 27.05.2021

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25.06.2021
7. Ferie letnie 26.06. - 31.08.2021
8. Dni ustawowo wolne od zajęć w szkole

14.10.2020 (środa)

11.11.2020 (środa)

1.01.2021 (piątek)

6.01.2021 (środa)

3.05.2021 (poniedziałek)

3.06.2021 (czwartek)

9.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których, zgodnie z potrzebami rodziców, organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

14.10.2020 (środa)

25-27.05.2021 (wtorek, środa, czwartek)