SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1. Jolanta Korniluk - przewodnicząca

2. Arleta Salagierska - zastępca przewodniczącej

3. Marta Wilczyńska - sekretarz

4. Paulina Białobłocka

5. Aneta Zakrzewska

6. Rafał Górecki


 

KONTO RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Ustce

57 9315 0004 0007 7220 2000 0010