SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Jolanta Korniluk - przewodnicząca

2. Arleta Salagierska - zastępca przewodniczącej

3. Marta Wilczyńska - skarbnik

4. Paulina Białobłocka

5. Małgorzata Duda-Banach

6. Paweł Górecki