SAMORZĄD UCZNIOWSKI - 2020/2021 

Rada SU:

Przewodnicząca - Monika Pawłyszyn

Zastępca - Bartosz Dziura

Skarbnik - Ksawier Mateja


OPIEKUN SU:

Małgorzata Matus