W dniach 1 – 8 października przeprowadzono w naszej szkole kwestionariusz on-line: „European Patterns: Migration of Birds and People.” Ankieta została przygotowana przez szkołę partnerską w Bremen w Niemczech i miała być przeprowadzona w czterech różnych klasach. Uczniowie 5a, 5b i 7a szkoły podstawowej oraz 3b gimnazjum odpowiadali na pytania dotyczące emigracji, wyrażali też osobiste zdanie na temat tego, czy chcieliby mieszkać w przyszłości za granicą, czy też wolą pozostać w swoim kraju. Ankieta była doskonała okazją do rozwijania swoich umiejętności językowych, ponieważ była napisana wyłącznie w języku angielskim.

************************************************************

5 października wyłoniono zwycięzcę etapu szkolnego Konkursu na logo projektu „European Patterns – Migration of Birds and People” zorganizowanego w ramach programu Erasmus Plus. Otrzymaliśmy 31 prac wykonanych zarówno ręcznie, jak i grafiką komputerową. W jury zasiadły Panie: Katarzyna Kostrubiec, Aleksandra Łącka, Beata Dworczyńska i Agnieszka Sobczuk – Skok.

I miejsce zdobył Tomasz Sawczuk z klasy III b,

II miejsce ex aequo zdobyli Damian Każanowski z klasy VII a i Lena Szulc z klasy V a,

III miejsce zajęła Wiktoria de Lubicz – Szeliska z klasy V a.

Wyróżnienia otrzymali:

Filip Zdunek z klasy V b

Martyna Wysocka z klasy III b

Patrycja Kieliszek z klasy III c

Gabriela Kozłowska i Weronika Gruszczyńska z klasy III a

Weronika Śmiłowska z klasy III a

Kamila Kotkowska z klasy III f

Michał Babieracki z klasy III b

Zwycięska praca weźmie udział w finale konkursu na etapie międzynarodowym, który wyłoni logo główne spośród 6 prac nadesłanych przez kraje partnerskie.

 ************************************************************

W sierpniu 2018 roku ruszył w naszej szkole program Erasmus+, Wymiana Dobrych Praktyk, w ramach którego będziemy realizować projekt o nazwie „Europejskie Wzorce: Migracje Ptaków i Ludzi” (European Patterns: Migration of Birds and People).

Podjęliśmy współpracę ze szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej i nie tylko: Rumunii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Niemiec oraz Turcji. W programie bierze udział 250 uczniów w wieku 10 – 16 lat oraz 19 nauczycieli z naszej szkoły. Projekt ma charakter nie tylko przyrodniczy, ale również społeczny. Podczas realizacji poszczególnych zadań oraz wizyt w krajach partnerskich uczniowie oraz nauczyciele będą mogli wykazać się swoją wiedzą na temat wędrówek ptaków oraz ich ekosystemów, jak również przyczyn dużej fali migracji w krajach europejskich. Międzynarodowa współpraca będzie również świetną okazją do poznania kultury, historii, tradycji, stylu życia, kuchni oraz środowiska poszczególnych krajów.

Program jest doskonałą okazją dla wszystkich instytucji partnerskich do współpracy, promocji i poprawy świadomości wielokulturowej, a także wzmocnienia wartości europejskich. Stwarza uczniom możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego oraz technik informacyjno-komunikacyjnych, rozwija umiejętność pracy zespołowej oraz motywuje do nauki języków obcych.

Kwota, którą Agencja Narodowa ma przyznać na ten cel naszej szkole wynosi 24 869,00 EUR. Program Erasmus+ realizowany będzie do 31 sierpnia 2020 roku. Koordynatorkami projektu są panie: Katarzyna Kostrubiec i Aleksandra Łącka.