DYREKTOR

ELŻBIETA MEY - WYSOCKA

     nauczyciel dyplomowany

mgr matematyki, fizyki, chemii - Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, wydział matematyczno-przyrodniczy.

Studia podyplomowe:                                                                                          

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                           

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,                                      

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                        

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                          

- ukończona Państwowa Szkoła Muzyczna st. I w Słupsku w klasie fortepian,          

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                      

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 
                                                                     WICEDYREKTOR

MAŁGORZATA ZAGRODZKA

  nauczyciel dyplomowany

mgr biologii i chemii - Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.

Studia podyplomowe:                                                                                           

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                            

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                       

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                         

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                       

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli  ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 

NAUCZYCIELE:

Bąk Bożena

Boczkowska Anna

Brzezińska Joanna 

Buksakowska Paulina

Chilońska Ewa - wychowawca klasy 4b

de Lubicz-Szeliska Agnieszka -wychowawca klasy 7ms

Dworczyńska Beata - wychowawca klasy 2b

Gałązka Monika

Goliszek Małgorzata - wychowawca klasy 3d gim.

Izmaiłowicz Karol

Kaczmarek Dominik

Karnicka Maria - wychowawca klasy 6s

Kołpaczyńska Jadwiga

Kostrubiec Katarzyna - wychowawca klasy 3b gim.

Krotowska Alicja - wychowawca klasy 1c

Krupa Małgorzata

Lemańska Katarzyna - wychowawca klasy 2a

Lenczewska Bożena - wychowawca klasy 3a gim.

Łącka Aleksandra - wychowawca klasy 5b

Madejczyk Barbara

Matus Małgorzata - wychowawca klasy 3c gim.

Mąder Aneta - wychowawca klasy 1b

Nowak Monika - wychowawca klasy 1as

Orkisz Anna - s. Adwenia

Perkowska Iwona - wychowawca klasy 3f gim.

Piętka Małgorzata

Piętos Jolanta

Piszko Piotr

Puć Joanna - wychowawca klasy 3ms

Ruciński Artur

Sałach Agnieszka -wychowawca klasy 4a

Sobczuk-Skok Agnieszka - wychowawca klasy 3e gim.

Szydloch Monika

Tamulis Urszula

ks. Tymecki Przemysław

Wasz Beata

Wilczyński Wojciech

Wilkos Bożena

Wrześniak Ewa - wychowawca klasy 5a

Wszółkowska Aleksandra

Zielińska Danuta

Żukowska Joanna - wychowawca klasy 8ms.