DYREKTOR 

ELŻBIETA MEY - WYSOCKA

     nauczyciel dyplomowany

mgr matematyki, fizyki, chemii - Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, wydział matematyczno-przyrodniczy.

Studia podyplomowe:                                                                                          

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                           

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,                                      

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                        

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                          

- ukończona Państwowa Szkoła Muzyczna st. I w Słupsku w klasie fortepian,          

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                      

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 
WICEDYREKTOR

MAŁGORZATA ZAGRODZKA

  nauczyciel dyplomowany

mgr biologii i chemii - Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.

Studia podyplomowe:                                                                                           

- Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi,                                            

- Prawo i administracja z elementami przedsiębiorczości,

- Oligofrenopedagogika.

Dodatkowe kwalifikacje:                                                                                       

- do prowadzenia zajęć "Przedsiębiorczość",                                                         

- organizacja systemowa oświaty w gminie "Lider Oświaty Gminnej",                       

- ekspert MENiS komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli  ubiegających się o awans zawodowy,

- egzaminator OKE w Gdańsku,                                                                           

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.

 

NAUCZYCIELE:

Bąk Bożena - mgr administracji (Uniwersytet Gdański); studia podyplomowe: Historia, Oligofrenopedagogika.

Boczkowska Anna - mgr filologii germańskiej, pedagogiki (Akademia Pomorska w Słupsku); kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i języka kaszubskiego; wychowawca klasy 3d.

Dworczyńska Beata - mgr pedagogiki wczesnej edukacji (Uniwersytet Gdański); studia podyplomowe: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, Filologia Polska, Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, Technika i Informatyka, Zarządzanie Oświatą; kurs glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii (licencja na prowadzenie zajęć systemem edukacyjnym prof. Bronisława Rocławskiego); twórca i administrator strony internetowej szkoły, administrator e-dziennika; wychowawca klasy 1b.

Gałązka Monika - mgr filologii polskiej (Uniwersytet Szczeciński), mgr psychologii (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny); koordynator pomocy psychologiczno - pedagogicznej; studia podyplomowe: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Elementami Logopedii; wychowawca klasy 3b.

Goliszek Małgorzata - mgr biologii ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku); studia podyplomowe: Wychowanie Fizyczne, Geografia i Ochrona Środowiska; kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki; lider zespołu przyrodniczego, lider edukacji ekologicznej, wychowawca klasy 2d.

Jóźwiak Sylwia - mgr pedagogiki ogólnej (Akademia Pomorska w Słupsku), licencjat z języka niemieckiego z językiem angielskim; wychowawca klasy 3c

Karnicka Maria - mgr rehabilitacji ruchowej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu); studia podyplomowe:  Wychowanie Fizyczne z Elementami Edukacji Zdrowotnej, Pedagogika; instruktor PZLA, lider zespołu wychowania fizycznego.

Kołpaczyńska Jadwiga - mgr wychowania fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu); studia podyplomowe: Zajęcia Techniczne i Plastyka; kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie; instruktor piłki siatkowej, piłki koszykowej, gimnastyki artystycznej i akrobatycznej, członek komisji BHP.

Kostrubiec Katarzyna - mgr filologii - język angielski i rosyjski (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), wychowawca klasy 2b.

Krupa Małgorzata - mgr pedagogiki; studia podyplomowe: Doradztwo Zawodowe.

Lenczewska Bożena - mgr matematyki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku); studia podyplomowe: Fizyka; egzaminator OKE, kurs oligofrenopedagogiki; wychowawca klasy 3a.

Lemańska Katarzyna - mgr pedagogiki, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz oligofrenopedagogika (Politechnika Koszalińska); wychowawca klasy 1a.

de Lubicz-Szeliska Agnieszka - mgr matematyki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna); studia podyplomowe: Technika i Informatyka; trener-szkoleniowiec.

Matus Małgorzata - wychowawca klasy 2c.

Nowak Monika - mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku), terapeuta pedagogiczny; studia podyplomowe: Diagnoza, Dysleksja Rozwojowa, Terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Elementami Logopedii; kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, bibliotekoznawstwa, terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Orkisz Anna - s. Adwenia

Paszkowska Agnieszka

Perkowska Iwona - mgr biologii (Uniwersytet Wrocławski); studia podyplomowe: Chemia i ochrona środowiska, Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe, Oligofrenopedagogika; dodatkowe kwalifikacje: Wychowanie do życia w rodzinie; kurs do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy; wychowawca klasy 2f.

Piętka Małgorzata - mgr filologii rosyjskiej (WSP Słupsk); studia podyplomowe: Filologia Polska, Oligofrenopedagogika,  Zarządzanie Oświatą i Prawo Administracyjne.

Piętos Jolanta - mgr pedagogiki ogólnej (WSP Słupsk), studia podyplomowe: Filologia Polska, Surdopedagogika.

Piszko Piotr - wychowawca klasy 7 ms.

Ruciński Artur - mgr filologii hiszpańskiej (Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku), mgr wychowania muzycznego (WSP Słupsk), licencjat z filologii hiszpańskiej z językiem włoskim (Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku), licencjat z filologii angielskiej (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku); Certyfikat potwierdzający kompetencje nauczania i tłumaczenia na letnich amerykańskich obozach językowych UNESCO; Kurs metodyczny w Wielkiej Brytanii pn."Introduction to the English Education System" International Projects Centre, Exeter UK; Certyfikat Brytyjskiego Ministerstwa Edukacji potwierdzający uznanie kwalifikacji do nauczania języka hiszpańskiego w państwowych szkołach na terenie Anglii; Przewodniczący Zespołu Języków Obcych.

Sałach Agnieszka - mgr pedagogiki, licencjat z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i wychowania fizycznego; studia podyplomowe: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Elementami Logopedii; Instruktor sportowy piłki ręcznej, Instruktor sportowy lekkiej atletyki.

Sobczuk-Skok Agnieszka - mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej (WSP Słupsk); studia podyplomowe: Technika i Plastyka, Socjoterapia, Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Elementami Logopedii; opiekun Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta, oprawa plastyczna szkoły, zespół ds. regulaminu uczniowskiego; wychowawca klasy 2e

Szydloch Anna - mgr chemii, licencjat chemia z fizyką (UMCS Lublin); studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.

Szydloch Monika - mgr filologii polskiej; studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Geografia i Ochrona Środowiska; opiekun szkolnego klubu wolontariatu.

Tęsna Rossita - wychowawca klasy 2a

ks. Turkiel Jan

ks. Tymecki Przemysław

Wasz Beata - mgr sztuki, specjalność muzyka z plastyką (Akademia Pomorska w Słupsku); studia podyplomowe: Socjoterapia, Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Elementami Logopedii.

Wilczyński Wojciech - mgr filologii polskiej (WSP Olsztyn); studia podyplomowe: Bibliotekoznawstwo, Etyka z filozofią i wiedzą o kulturze; kurs z prowadzenia zajęć szachowych i brydżowych; sekretarz rady pedagogicznej.

Wilkos Bożena

Zielińska Danuta

Żukowska Joanna - wychowawca klasy 3e.