Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Lp.                          Wydarzenia                                         Termin                                            
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 3.09.2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2018
3. Ferie zimowe 11 - 24.02.2019
4.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki   w gimnazjum

10.04.2019 - część humanistyczna

11.04.2019 - część matematyczno-przyrodnicza

12.04.2019 - język obcy nowożytny

5.  Egzamin ósmoklasisty

15.04.2019 - język polski

16.04.2019 - matematyka

17.04.2019 - język obcy nowożytny

6. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23.04.2019
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21.06.2019
8. Ferie letnie 22.06. - 31.08.2019
9. Dni ustawowo wolne od zajęć w szkole

1.11.2018 (czwartek)

1.05.2019 (środa)

3.05.2019 (piątek)

20.06.2019 (czwartek)

10.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

2.11.2018 (piątek)

1.02.2019 (piątek)

10-12.04.2019 (środa, czwartek, piątek)

29-30.04.2019 (poniedziałek, wtorek)

2.05.2019 (czwartek)