Każde dziecko ma marzenia, żeby być strażakiem, dziennikarzem, nauczycielem, szalonym naukowcem.

Wszystkie te marzenia o przyszłość to relacje z drugim człowiekiem, a relacje to komunikacja,

a komunikacja to poprawna wymowa, która jest fundamentem budowania innych kompetencji.

Poprawna wymowa dodaje dziecku odwagi, motywuje do mówienia, kreuje jego wizerunek w oczach innych i pomaga odnieść sukces.

Język to my i my to język.

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

ROK SZKOLNY 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.45 – 14.25

9.50 – 14.25

10.45 – 14.25

10.45 – 14.25

11.40 – 14.25

 

Jakie są zadania logopedy w szkole?

Do zadań logopedy w szkole należy:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Kto uczęszcza na zajęcia logopedyczne w naszej szkole?

 Na  zajęcia logopedyczne uczęszczają:

 • uczniowie z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy, wadami wymowy,  oraz dzieci wymagające ćwiczeń w czytaniu i pisaniu a także dzieci z ryzyka dysleksji
 • dzieci, zakwalifikowane do terapii podczas przesiewowych badań  logopedycznych przeprowadzanych co roku we wrześniu przez szkolnego logopedę
 • dzieci,  u których nauczyciele, wychowawcy czy rodzice zauważyli problem językowy i zgłosili potrzebę uczestnictwa danego dziecka w zajęciach.

   

  Po co dzieciom terapia logopedyczna?

  Korekcja wad wymowy zapobiega trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, bowiem źle mówiące dziecko najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

   

  Co robić, by obserwować u dziecka postępy w terapii logopedycznej?

 • Stała współpraca rodziców dziecka z logopedą oraz systematyczna praca w domu według zaleceń logopedy, to niezbędne warunki odniesienia sukcesu przez dziecko.

 • Każda forma zabawy rodzica z dzieckiem to wspólne spędzenie czasu razem.
 • Przyjazna i spokojna atmosfera oraz obecność i zaangażowanie rodziców są dla dziecka najlepszą motywacją do ćwiczeń.
 • Nie wymuszajmy na dziecku ćwiczeń w chwilach znużenia i zmęczenia – utrwalanie będzie nieefektywne, a dziecko niepotrzebnie zrazi się do ćwiczeń.
 • Starajmy się stworzyć dobry nawyk regularnych ćwiczeń. Lepiej krótko, a często, niż rzadko i żmudnie. Przekonacie się, że systematyczność przyniesie dobre efekty logopedyczne, a przy okazji dziecko nauczy się obowiązkowości.