Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020

 

UWAGA RODZICE!

REKRUTACJA DO KLASY I SPORTOWEJ

ZMIANA TERMINU

PRZEPROWADZENIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

- TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, PRÓBY NA LĄDZIE:

16.04.2019 r. godz. 16.00, hala Jantar (zamiast 17.04.2019 r. godz. 16.30)

__________________________________________________________________________________ 

TERMIN PRZEPROWADZENIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

- POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • 16.04.2019 r. godz. 12.00-14.00 próby w wodzie, basen Grand Lubicz
 • 16.04.2019 r. godz. 16.00 próby na lądzie, hala Jantar

 

 

Wykaz dokumentacji rekrutacyjnej do klasy I na rok szkolny 2019/2020:

 

Kandydaci z obwodu

Kandydaci spoza obwodu

oddział ogólnodostępny

oddział ogólnodostępny

 1. zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej (pobierz)
 2. oświadczenie rodziców/ opiekuna prawnego potwierdzających wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do szkoły pierwszego wyboru (pobierz)
 3. oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekuna prawnego kandydata i kandydata (dotyczy wyłącznie kandydatów z obwodu) (pobierz)
 4. kserokopia pierwszej strony PIT rodziców/ opiekuna prawnego za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy
 1. wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej (pobierz)
 2. oświadczenie rodziców/ opiekuna prawnego potwierdzających wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do szkoły pierwszego wyboru (pobierz)
 3. oświadczenie, że rodzic/opiekun prawny mieszka w Ustce (pobierz)
 4. oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych (pobierz)
 5. oświadczenie o miejscu pracy w Ustce - w obwodzie szkoły (pobierz)
 6. oświadczenie o wielodzietności (pobierz)
 7. oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (pobierz)
 8. kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata
 9. kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/rodziców lub rodzeństwa kandydata
 10. kopia dokumentów potwierdzających objęcie pieczą zastępczą kandydata

oddział sportowy

oddział sportowy

 1. zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej (pobierz)
 2. oświadczenie rodziców/ opiekuna prawnego potwierdzających wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do szkoły pierwszego wyboru (pobierz)
 3. oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekuna prawnego kandydata
  i kandydata (dotyczy wyłącznie kandydatów z obwodu) (pobierz)
 4. kserokopia pierwszej strony PIT rodziców/ opiekuna prawnego za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy
 5. zgoda rodziców/opiekuna prawnego na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (pobierz)
 6. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata do oddziału sportowego
 1. wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej (pobierz)
 2. oświadczenie rodziców/ opiekuna prawnego potwierdzających wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do szkoły pierwszego wyboru (pobierz)
 3. oświadczenie, że rodzic/opiekun prawny mieszka w Ustce (pobierz)
 4. oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych (pobierz)
 5. oświadczenie o miejscu pracy w Ustce - w obwodzie szkoły (pobierz)
 6. oświadczenie o wielodzietności (pobierz)
 7. oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (pobierz)
 8. zgoda rodziców/opiekuna prawnego na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (pobierz)
 9. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata do oddziału sportowego
 10. kopia dokumentów potwierdzających objęcie pieczą zastępczą kandydata

 

REGULAMIN REKRUTACJI  (pobierz)

Załącznik do REGULAMINU (pobierz)

 

Wykaz dokumentacji rekrutacyjnej:

         1.         Zgłoszenie kandydata do klasy I (pobierz)

         2.         Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I (pobierz)

         3.         Zgoda rodziców/opiekuna prawnego na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (pobierz)

         4.         Potwierdzenie przez rodziców/opiekuna prawnego woli przyjęcia kandydata do szkoły (pobierz)

         5.         Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnego opiekuna kandydata i kandydata (dotyczy wyłącznie kandydatów z obwodu) (pobierz)

         6.         Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata do oddziału sportowego.

 

Dodatkowa dokumentacja rekrutacyjna dla kandydatów spoza obwodu:

         1.         Oświadczenie, że rodzic/prawny opiekun mieszka w Ustce (pobierz)

         2.         Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych (pobierz)

         3.         Oświadczenie o miejscu pracy w Ustce (pobierz)

         4.         Oświadczenie o wielodzietności (pobierz)

         5.         Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (pobierz).