W sierpniu 2018 roku ruszył w naszej szkole program Erasmus+, Wymiana Dobrych Praktyk, w ramach którego będziemy realizować projekt o nazwie „Europejskie Wzorce: Migracje Ptaków i Ludzi” (European Patterns: Migration of Birds and People).

Podjęliśmy współpracę ze szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej i nie tylko: Rumunii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Niemiec oraz Turcji. W programie bierze udział 250 uczniów w wieku 10 – 16 lat oraz 19 nauczycieli z naszej szkoły. Projekt ma charakter nie tylko przyrodniczy, ale również społeczny. Podczas realizacji poszczególnych zadań oraz wizyt w krajach partnerskich uczniowie oraz nauczyciele będą mogli wykazać się swoją wiedzą na temat wędrówek ptaków oraz ich ekosystemów, jak również przyczyn dużej fali migracji w krajach europejskich. Międzynarodowa współpraca będzie również świetną okazją do poznania kultury, historii, tradycji, stylu życia, kuchni oraz środowiska poszczególnych krajów.

Program jest doskonałą okazją dla wszystkich instytucji partnerskich do współpracy, promocji i poprawy świadomości wielokulturowej, a także wzmocnienia wartości europejskich. Stwarza uczniom możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego oraz technik informacyjno-komunikacyjnych, rozwija umiejętność pracy zespołowej oraz motywuje do nauki języków obcych.

Kwota, którą Agencja Narodowa ma przyznać na ten cel naszej szkole wynosi 24 869,00 EUR. Program Erasmus+ realizowany będzie do 31 sierpnia 2020 roku. Koordynatorkami projektu są panie: Katarzyna Kostrubiec i Aleksandra Łącka.