Z dniem 1 września 2023 r. nasza szkoła będzie realizować międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ w sektorze “Edukacja szkolna”. Projekt nosi tytuł: „Strażnicy Wody” (Water Saviours.) Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów na temat wpływu zmian klimatycznych na życie społeczności ludzkich żyjących nad akwenami wodnymi poprzez poznanie skutków zanieczyszczenia wody, wzajemnych powiązań między ekosystemem a życiem gospodarczym i społecznym oraz kształtowaniu pozytywnych postaw wobec ochrony środowiska. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10 – 14 lat. Kraje partnerskie to Finlandia, Polska oraz Turcja. Projekt będzie trwał 24 miesiące. Zakładana całkowita kwota ryczałtowa projektu wynosi 60000 EUR.

**************************************************************************************

„Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego  Pomorskie Żagle Wiedzy".

Projekt jest skierowany do uczniów klas III-VII oraz nauczycieli z następujących szkół Gminy Miasto Ustka:

  1. a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce;
  2. b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce;
  3. c) Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.

Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie.

Celem projektu jest wsparcie łącznie w latach 2021-2022 120 uczniów, w tym 45 uczniów/uczennic z Miasta Ustka, z potrzebami w obszarze kompetencji kluczowych i z niesprecyzowanymi predyspozycjami zawodowymi oraz 20 nauczycieli, w tym 8 z Miasta Ustka, z brakami umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci.

Działania w projekcie:

  1. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
  2. doradztwo zawodowe dla uczniów – promocja zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, w tym wycieczki studyjne do placówki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Ustce oraz do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie k. Ustki,
  3. praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów,
  4. letnie obozy żeglarskie dla uczniów,
  5. wyjazdy edukacyjne dla uczniów do Portu w Ustce,
  6. doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenie z pracy metodą projektu i kursy żeglarskie i motorowodne.

Dokumenty należy składać zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” w sekretariacie szkoły biorącej udział w projekcie.

 Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta Ustka, tel. 59 815 43 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz u koordynatorów szkolnych.

**************************************************************************************

W sierpniu 2018 roku ruszył w naszej szkole program Erasmus+, Wymiana Dobrych Praktyk, w ramach którego będziemy realizować projekt o nazwie „Europejskie Wzorce: Migracje Ptaków i Ludzi” (European Patterns: Migration of Birds and People).

Podjęliśmy współpracę ze szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej i nie tylko: Rumunii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Niemiec oraz Turcji. W programie bierze udział 250 uczniów w wieku 10 – 16 lat oraz 19 nauczycieli z naszej szkoły. Projekt ma charakter nie tylko przyrodniczy, ale również społeczny. Podczas realizacji poszczególnych zadań oraz wizyt w krajach partnerskich uczniowie oraz nauczyciele będą mogli wykazać się swoją wiedzą na temat wędrówek ptaków oraz ich ekosystemów, jak również przyczyn dużej fali migracji w krajach europejskich. Międzynarodowa współpraca będzie również świetną okazją do poznania kultury, historii, tradycji, stylu życia, kuchni oraz środowiska poszczególnych krajów.

Program jest doskonałą okazją dla wszystkich instytucji partnerskich do współpracy, promocji i poprawy świadomości wielokulturowej, a także wzmocnienia wartości europejskich. Stwarza uczniom możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego oraz technik informacyjno-komunikacyjnych, rozwija umiejętność pracy zespołowej oraz motywuje do nauki języków obcych.

Kwota, którą Agencja Narodowa ma przyznać na ten cel naszej szkole wynosi 24 869,00 EUR. Program Erasmus+ realizowany będzie do 31 sierpnia 2020 roku. Koordynatorkami projektu są panie: Katarzyna Kostrubiec i Aleksandra Łącka.