Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego - poznanie specjalistycznego słownictwa stosowanego w żeglarstwie.

  ************************************************************

 

W ramach zajęć dodatkowych od grudnia 2022 roku do maja 2023 roku – uczniowie naszej szkoły realizowali projekt „Poszerzamy horyzonty wiedzy”. Poznali środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego, rodzaje wiatrów, typy ożaglowania, rodzaje węzłów żeglarskich. Uczniowie stworzyli prace dotyczące:  Typów ożaglowania i węzłów żeglarskich.

************************************************************

     

3.11.22 r. w ramach projektu Poszerzamy Horyzonty Wiedzy - nauczyciele usteckich podstawówek uczestniczyli w szkoleniu/warsztatach  -  „Interdyscyplinarne zabawy na mapach morskich” organizowanym przez ODN w Słupsku. Szkolenie w ciekawy sposób pokazało, jak można wykorzystać mapy morskie podczas lekcji i na zajęciach dodatkowych. Jakimi przyborami nawigacyjnymi można się posługiwać, jak wykreśla się kursy na mapie morskiej.

************************************************************

 

28.10.2022 r. w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty wiedzy” grupa naszych uczniów wzięła udział w zajęciach w terenie, które odbyły się wzdłuż linii brzegowej portu naszego miasta. Realizator zajęć przedstawił możliwości zdobycia różnych zawodów związanych z naszym regionem a także opowiedział o przedsięwzięciach jakie będą w najbliższym czasie realizowane. Uczniowie dowiedzieli się o realizacji wykonywanych zadań przez jednostki pływające typu KONTROLER 23 za pomocą, których Główny  Inspektorat Rybołówstwa Morskiego dokonuje kontroli statków. Poznali również zasady działania ogródka hydrologicznego znajdującego się w naszym mieście.

************************************************************


27.10.2022 r. wybraliśmy się z grupą uczniów biorących udział w projekcie „Poszerzamy horyzonty wiedzy” na warsztaty edukacyjne pn. „Rybacy i dary morza” zorganizowane przez Słowińską Grupę Rybacką w Przewłoce. Uczniowie zdobyli wiedzę nt. darów morza, nauczyli się jak sprawdzić prawdziwość bursztynu różnymi metodami, szukali w piasku muszelek i bursztynów za pomocą lampy z ultrafioletem. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników zbudował swój własny model statku wykonany z darów morza.

************************************************************

    

W dniach 21-23 października 2022 r., w ramach projektu: "Poszerzamy horyzonty wiedzy", nauczyciele ze szkół podstawowych z Ustki, Objazdy oraz Miastka uczestniczyli w intensywnym kursie motorowodnym, który miał miejsce w siedzibie Aqua Team w usteckim porcie. Aby zdać egzamin teoretyczny i praktyczny oraz otrzymać patent sternika,  uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat budowy jachtów motorowych, przepisów prawa na drogach śródlądowych i morskich,  ratownictwa wodnego, locji, a nawet meteorologii.

************************************************************

   

19.10.2022 r. uczniowie naszej szkoły w ramach projektu „Poszerzamy Horyzonty Wiedzy” uczestniczyli w wycieczce do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie. Podczas wycieczki dowiedzieli się jaka jest specyfika pracy żołnierza zawodowego, a także jakimi predyspozycjami powinien charakteryzować się kandydat aby zdobyć ten zawód. Pierwszą atrakcją podczas, której towarzyszyły naszym uczniom duże emocje był symulator służący do nauki strzelania z różnego rodzaju broni. Następnie przeszliśmy do sali szkolno-treningowej służącej do symulacji pracy maszyn i systemów, gdzie uczniowie mogli zobaczyć m.in. symulację pożaru na statku. Kolejnym punktem naszej wycieczki był symulator stacji radiolokacyjnej, gdzie również uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Na zakończenie zobaczyliśmy najciekawsze eksponaty wystawy znajdującej się w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

************************************************************

Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy”.

Projekt jest skierowany do uczniów klas III-VII oraz nauczycieli z następujących szkół Gminy Miasto Ustka:

  1. a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce;
  2. b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce;
  3. c) Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.

Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie.

Celem projektu jest wsparcie łącznie w latach 2021-2022 120 uczniów, w tym 45 uczniów/uczennic z Miasta Ustka, z potrzebami w obszarze kompetencji kluczowych i z niesprecyzowanymi predyspozycjami zawodowymi oraz 20 nauczycieli, w tym 8 z Miasta Ustka, z brakami umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci.

Działania w projekcie:

  1. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
  2. doradztwo zawodowe dla uczniów – promocja zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, w tym wycieczki studyjne do placówki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Ustce oraz do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie k. Ustki,
  3. praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów,
  4. letnie obozy żeglarskie dla uczniów,
  5. wyjazdy edukacyjne dla uczniów do Portu w Ustce,
  6. doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenie z pracy metodą projektu i kursy żeglarskie i motorowodne.