W dniach 17-23 marca, w ramach projektu "Water Saviours" programu Erasmus+, grupa uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w wizycie w mieście Izmir w Turcji. Uczestnicy projektu poznali problematykę zanieczyszczenia wody oraz jego wpływu na ludzi oraz zwierzęta. W Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Katip Çelebi mogli podziwiać bogatą ekspozycję różnych gatunków morskich stworzeń, by następnie wziąć udział w safari w Delcie Gediz, która słynie z żyjących tam stad flamingów i pelikanów. Ważnym punktem programu była wizyta w oczyszczalni ścieków, gdzie przy użyciu nowoczesnych technologii przekształca się wodę zanieczyszczoną w wodę pitną. Wizyta w starożytnym mieście Efez, Muzeum Historycznym w Izmirze oraz spacer po jednym z najstarszych bazarów w Turcji to niezwykle atrakcyjny sposób, by poznać historię, kulturę, smaki i zapachy tego kraju. "Szkoła w Izmirze przyjęła nas bardzo gościnnie, mogliśmy poznać tureckie zwyczaje, tańce, potrawy oraz wziąć udział w warsztatach artystycznych. Mieszkając w tureckich rodzinach uczniowie mogli nie tylko przekonać się jak wygląda codzienne życie mieszkańców Izmiru, ale też wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyczny sposób" - podsumowuje wyjazd Dyrektor Szkoły - Elżbieta Mey-Wysocka.
Projekt realizowany jest od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2025, a już w październiku tego roku to my będziemy gościć szkoły partnerskie z Turcji oraz Finlandii.
**************************************************************
W poniedziałek, 19 lutego, Pani Dyrektor Elżbieta Mey-Wysocka wręczyła dyplomy, nagrody oraz serdecznie pogratulowała laureatom dwóch konkursów, których tematem przewodnim był morświn jako zagrożony gatunek Morza Bałtyckiego. Oba konkursy miały związek z projektem Water Saviours, programu Erasmus+. W konkursie na pracę plastyczną przyznano:
I miejsce ex aequo Gabrieli Brodzik z kl. 8 a oraz Barbarze Wilczyńskiej z kl. 6 b.
III miejsce zajął Kacper Górecki z kl. 5 b
Dwa wyróżnienia otrzymały: Hanna Boksa z kl. 7 a oraz Nel Barnik z kl. 6 ams
W konkursie literackim przyznano:
I miejsce Annie Michałowskiej z klasy 6 ams
II miejsce zajęła Wiktoria Kamel z kl. 6 b
III miejsce zajął Adam Drążek z kl. 7 a
Dziękujemy laureatom i wszystkim uczestnikom za zainteresowanie tematem morświna, który dzięki pracom naszych uczniów stał się jeszcze bliższy naszemu sercu.

**************************************************************

UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV-VIII!

Ogłaszamy dwa konkursy związane z projektem

„Strażnicy Wody” (Water Saviours)

w ramach programu Erasmus+.

  1. Napisz opowieść (bajkę, opowieść twórczą, opowieść twórczą z dialogiem) o morświnie jako zagrożonym gatunku Morza Bałtyckiego. Prace należy napisać na komputerze, max. 200 słów.
  2. Wykonaj pracę plastyczną o morświnie jako zagrożonym gatunku Morza Bałtyckiego. Prace wykonane odręcznie w formacie A-4 mogą być namalowane lub narysowane kredkami, pastelami, farbami lub tuszem.

Możesz wziąć udział w jednym lub w obu konkursach!

Prace należy składać do Katarzyny Kostrubiec lub Marty Wilczyńskiej, do 12 stycznia 2024 r. (piątek)

Regulamin Konkursu na Opowieść o Morświnie - pobierz

Regulamin Konkursu na Pracę Plastyczną o Morświnie - pobierz

**************************************************************

Warsztaty

27 listopada odbyły się warsztaty „Skutki zanieczyszczenia wody i ogólne sposoby jego ograniczenia” w ramach projektu „Water Saviours” programu Erasmus+. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą źródeł zanieczyszczeń wód słonych i słodkich, skutków niekorzystnej działalności człowieka na rzecz wód oraz tego jak powinniśmy przeciwdziałać tym zachowaniom, następnie wzięli udział w żywej dyskusji. Zaprezentowano model ukazujący wpływ zanieczyszczenia wód olejami pochodzącymi z wycieków ze statków na organizmy żywe. Następnie uczniowie przeprowadzili doświadczenia – testy na 4 próbkach wody pochodzących z różnych źródeł (roztopiony śnieg – opad atmosferyczny; woda morska – słona; woda rzeczna – słodka; woda z kranu – oczyszczona przez wodociągi). Wyznaczali pH, twardość wody, oznaczali stężenie związków amonowych NH3, stężenie azotynów NO2- i azotanów NO3-, stężenia fosforanów PO4 oraz żelaza Fe. Wszystkie wyniki pomiarów zostały zapisane na tablicy. Po wykonaniu testów omówiono wyniki badań. Następnie uczniowie zagrali w grę edukacyjną o tworzeniu łańcuchów pokarmowych w wodach i wpływie zanieczyszczeń na ich degradację. Warsztaty przeprowadziły nauczycielki: Ewa Chilońska oraz Marta Wilczyńska.

**************************************************************

Wystawa prac uczniów w konkursie na logo projektu "Water Saviours"

**************************************************************

10 listopada Dyrektor Elżbieta Mey-Wysocka wręczyła dyplomy oraz nagrody zwycięzcom szkolnego konkursu na logo projektu "Water Saviours", programu Erasmus+. Spośród 24 prac, pierwsze miejsce przyznano Nel Barnik. Aż pięć wyróżnień otrzymali: Aleksandra Pelc, Hanna Boksa, Amelia Karpińska, Magdalena Brzezicka oraz Emilian Firmowski. Wszystkie prace naszych uczniów będzie można wkrótce obejrzeć na wystawie w holu szkoły, a także na międzynarodowym portalu e-Twinnig. Serdecznie gratulujemy uzdolnionym plastycznie zwycięzcom.🏆🇪🇺

**************************************************************

Regulamin konkursu

**************************************************************

Z dniem 1 września 2023 r. nasza szkoła będzie realizować międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ w sektorze “Edukacja szkolna”. Projekt nosi tytuł: „Strażnicy Wody” (Water Saviours.) Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów na temat wpływu zmian klimatycznych na życie społeczności ludzkich żyjących nad akwenami wodnymi poprzez poznanie skutków zanieczyszczenia wody, wzajemnych powiązań między ekosystemem a życiem gospodarczym i społecznym oraz kształtowaniu pozytywnych postaw wobec ochrony środowiska. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10 – 14 lat. Kraje partnerskie to Finlandia, Polska oraz Turcja. Projekt będzie trwał 24 miesiące. Zakładana całkowita kwota ryczałtowa projektu wynosi 60000 EUR.

Katarzyna Kostrubiec