SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Jolanta Korniluk - przewodnicząca

2. Piotr Babiarz - wiceprzewodniczący

3. Maria Barczyńska - sekretarz

4. Paulina Białobłocka - skarbnik

5. Magdalena Zarzycka

6. Piotr Kubicki

7. Marek Krzyżanowski - honorowy członek RR