SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1. Sebastian Kosiedowski - przewodniczący

2. Jolanta Korniluk - wiceprzewodnicząca

3. Beata Ignaciuk - sekretarz

4. Paulina Białobłocka

5. Agnieszka Rękawek

6. Piotr Kubicki

7. Marek Krzyżanowski