Terminy spotkań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:

Zebranie informacyjne - 13 września 2018 r.

Konsultacje indywidualne - "Dzień otwartej szkoły"

Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
w godzinach 1700- 18
00

Terminy spotkań w I semestrze:

15 listopada 2018

Terminy spotkań w II semestrze:

21 marca 2019

Wywiadówki

śródroczna - 17 stycznia 2019

końcoworoczna - 23 maja 2019