9 listopada odbył się w naszej szkole wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce. Rywalizowały ze sobą trzyosobowe drużyny z klas IV-VIII. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 19 pytań. Komisja konkursowa w składzie M. Matus, M. Walczak, K. Adamczyk po podliczeniu wyników ogłosiła następujące wyniki:
I miejsce ex aequo zajęły klasa VIb (Antoni Grabarczyk, Pola Krasińska i Barabara Wilczyńska) oraz klasa VIII a (Gabriela Brodzik, Bartosz Kołtys i Dawid Witkowski)
II miejsce zajęła klasa VII a (Adam Drążek, Amelia Karpińska i Miłosz Wójtowicz).

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

Monika Walczak