20 listopada klasy 1-3 dołączyły do akcji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Nauczyciele uświadamiali wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać. Wspólnie celebrowaliśmy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, a kolor niebieski był symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Marta Radziejewska